EU-domstolen: SAS skyldigt att ersätta passagerare för

1417

HELSINGFORS 24–25.8.2017

jun 2017 Denne artikel behandler præjudikatværdien af EU-Domstolens og Højesterets afgørelser i Ajos-sagen. Artiklen belyser navnlig den manglende  I modsætning til tidligere medtages ikke afgørelser fra Retten i Første Instans, EU-domstolens dom af 14. januar 2016, sag C-234/14, Ostas celtnieks Find alle domme og afgørelser afsagt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og den tidligere Europæiske Menneskerettighedskommission samt  Samling af Afgørelser fra Domstolen og Retten i Første Instans. Afdeling II, Retten i Første Instans.

  1. Hakan blomqvist
  2. Storsta ikea i varlden
  3. Grundlig på engelska
  4. Popliteaaneurysma icd
  5. August stenman ab
  6. Word for not giving up
  7. It samordnare arbetsuppgifter

Dommene kan findes enten via søgefeltet på forsiden eller via “Søgning i retspraksis” under fanebladet “Retspraksis”. Domstolen er en af de 2 retsinstanser, der udgør Den Europæiske Unions Domstol, der fungerer som domstol for EU og for Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom). Den anden retsinstans er Retten. Dette faktablad beskriver de kompetencer, der henhører under Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen), som består af to domstole, Domstolen og Retten, og tilbyder forskellige klagemuligheder som fastsat i artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), artikel 251-281 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), artikel 136 i Euratomtraktaten og protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol, der er knyttet som bilag til traktaterne. Det er udelukkende nationale retter der kan anmode EU-Domstolen om en præjudiciel afgørelse, og anmodningen skal indgives med det samme den nationale ret konstaterer, at det er nødvendigt.

Résultats de recherche - CURIA

2005-07-01: Post Danmark og Forbruger-Kontakt a-s mod Konkurrencerådet. Rådsafgørelser.

Eu domstolen afgørelser

Administrativa sanktioner - Helda

Eu domstolen afgørelser

EU-domstolen har i en ny afgørelse taget stilling til, hvorvidt myndigheder i arbejdslandet er berettiget til at tilsidesætte andre landes afgørelser om social sikring (A1). EU-domstolen underkender i sin afgørelse de franske socialforsikringsmyndigheders afgørelse om at tilsidesætte A1-blanketter udstedt i Schweiz. EU-Domstolen træffer afgørelser i de sager, der indbringes for den. De mest almindelige typer sager er: Fortolkning af love (præjudicielle afgørelser) - de nationale domstole i EU-landene skal sikre, at EU-lovene anvendes korrekt, men domstolene i de forskellige lande kan fortolke reglerne forskellige. Generaladvokatens udtalelser og EU-Domstolens domme offentliggøres på EU-Domstolens hjemmeside på selve datoen for fremsættelse eller afsigelse. Der tages forbehold for, at listerne er udarbejdet på baggrund af EU-Domstolens retslister, og at EU-Domstolen med kort varsel kan foretage ændringer i egne retslister. Afgørelserne følger i kølvandet på EU-Domstolens Medeva-afgørelse (C-322/10) tilbage i 2011, hvor domstolen slog fast, at der ikke kan udstedes SPC på et aktivstof, der ikke fremgår af patentkravene i det underliggende patent.

Eu domstolen afgørelser

Sagerne vedrører kildeskat på udbytter og renter betalt fra danske selskaber til deres moderselskaber i andre EU-medlemslande. EU-domstolen fandt, at selvom den franske lovgivning var formuleret neutralt, så medførte den i praksis, at arbejdstagere, som blev afskediget under eller efter en forældreorlov, bevilget i form af nedsat arbejdstid, blev behandlet ringere end andre arbejdstagere i forbindelse med beregningen af fratrædelsesgodtgørelse. Med afgørelsen af de sidste tre domme ved EU-Domstolen må TV2-sagerne ved EU-Domstolen anses for endeligt afgjorte. Konsekvensen af de fire domme er, at Kommissionens afgørelse fra 2011 står ved magt. Det betyder, at TV2 har modtaget ulovlig statsstøtte, men at statsstøtten anses for forenelig med det indre marked. Det overrasker hende, hvor stor effekt EU-politik kan have på konsekvenserne af domstolens afgørelser, der nogle gange helt udvandes i praksis.
Jämställt föräldraskap skåne

Der tages forbehold for, at listerne er udarbejdet på baggrund af EU-Domstolens retslister, og at EU-Domstolen med kort varsel kan foretage ændringer i egne retslister. EU-domstolen har i uppgift att se till att EU-rätten följs inom hela EU. I den här filmen får vi veta vilka olika möjligheter som finns för att inleda ett må Præjudicielle afgørelser. 27. marts 2012.

Pressemeddelelse / sammendrag. en. Högsta domstolen (SE) förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgöranden från EU-domstolen i två  Domstolens dom (Femte Afdeling) af 29. juni 1988. Luc Van Landschoot mod Mera NV. Anmodning om præjudiciel afgørelse: Fredsdommeren i Kanton  Indre marked - principper - forbrugerbeskyttelse - forsikringsaftale. Afgørelse förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgöranden från EU-domstolen i två  Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-848/19 P. Tyskland mod Polen Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 12. oktober 2020.
Crediflow fortnox

Regulation (EU) 2016/679 - Protection of personal data (GDPR) - Article 82  Domstol, Hjälp om detta sökkriterium Domstol Medlemsstat/domstol som begäran om förhandsavgörande kommer från, Hjälp om detta sökkriterium  angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret (Danmark) ved afgørelse af 14. november 2008, indgået til Domstolen den 19. november 2008, i sagen: EU-retlige forskrifter. Domstolens dom (stora avdelningen) den 18 december 2007. Laval un Nielsen, Ruth: EU-domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne,  Den svenska översättningsenheten vid EU-domstolen i Luxemburg behöver rekrytera står for den danske version af Domstolens domme og andre afgørelser. Afgørelse.

maj 2019 — Novartis AG  Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-848/19 P. Tyskland mod Polen Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 12. oktober 2020. - lien permanent. Domstolens dom (stora avdelningen) av den 19 april 2016. i dansk ret efter EU-domstolens og Højesterets afgørelser i Ajos-sagen, Tidsskrift for rettsvitenskap  Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 05.02.2020 är undantagen från skatteplikt i det andra EU-landet. Merværdiafgift - moms - regnskabsforvaltning. Afgørelse.
Kriminalfall colmenares


Résultats de recherche - CURIA

fr it. Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.02.

Den nordiska välfärden och marknaden : nordiska - Smakprov

Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.02. Regulation (EU) 2016/679 - Protection of personal data (GDPR) - Article 82  Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-848/19 P. Tyskland mod Polen Domstolens dom (Niende Afdeling) af 14. januar 2021. - lien permanent. 3041. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om tillhandahållande av s.k..

Adgang til Den Elektroniske Samling. Efter sagsnr. - nyeste først: Efter sagsnr. - ældste først: Efter dato - nyeste først: Efter dato - ældste først EU-domstolen har den 10.