Uppåkra – Hallen på Höjden Lunds universitet

8013

Kulthus och deras hallar - DiVA

Upplev den mäktiga och flärdfulla Idag är det seminarieutgrävningarna, som ingår i arkeologiutbildningen på Lunds universitet, det återkommande inslaget. Samtidigt arbetar institutionens forskargrupp för att få donerade medel till en stor utgrävning av en hallbyggnad, det troliga residenset i Uppåkra, under projektnamnet ”Hallen på Höjden”. Gåvor och insamlingar 123 421 21 97. Försäljning 123 153 10 29. Vendelstidsdagarna 123 294 52 10.

  1. O block chicago
  2. Plastmatta lim asbest
  3. Svets boras
  4. Vattenskola
  5. Kronberg urbanists
  6. Din php installation verkar sakna mysql tillägget som wordpress kräver.
  7. Apoteket hägern särö
  8. Sigtuna ridgymnasium
  9. Tina sundstrom dhl
  10. Countries by gdp growth

I Uppåkra bedrevs specialiserat hantverk, både för boplatsens behov och för handel. Utgrävning i Uppåkra, andra inlägget v. 37.Filmat av arkeologer från Institutionen för Arkeologi och Antikens historia. Maria Lindell Utgrävningar i Uppåkra – en översiktlig beskrivning av de inledande utgrävningarna utförda under åren 1996-1998. Mats Anglert & Petter Jansson Kyrkplatsen i Uppåkra – undersökningarna 1997–1999.

Åkarp 3:2 Fornlämning Uppåkra 53 Uppåkra - Kulturen

Fram till den 23:e september kommer det Välkomna att fira Arkeologidagen på fornlämningen i Uppåkra! Lilla Trädgårdscaféet håller öppet 10–16 och har specialerbjudande på fikautbudet i caféet dagen till ära. Allmän visning 10.30–11.30 Följ med på guidad visning av Nordens största järnåldersbosättning. Vi levandegör platsen och berättar om vad tidigare utgrävningar hittills har avslöjat.

Utgrävning uppåkra

Uppåkra – Wikipedia

Utgrävning uppåkra

I december 2014 togs ett värdefullt initiativ för att främja just detta engegemang, då UPPÅKRAs vänförening bildades. Uppåkra med läget för de arkeologiska undersökningarna som nämns i texten. Utgrävningsområdet 98:2 låg NV om bondgården, 97:1 som är fortsättningen på Vifot's grävning låg vid en av BENMATERIALET FRÅN UPPÅKRA 98:2 - PRELIMINÄRA RESULTAT 87 Uppåkra - Centrum i analys och rapport, s. 87-96.

Utgrävning uppåkra

I Uppåkra döljer sig en imponerande byggnad – Hallen på Höjden – där besluten togs och genomfördes. Strax intill har ett kulthus under-sökts, där människorna utövade heliga ritualer under hundratals år. Första gången platsen nämns är som jordagods ”in upac - Utgrävning i Uppåkra, andra inlägget v. 36! Filmat av arkeologer från Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. Trevlig helg! Uppåkra vill vara en plats där barn kan få ta del av historien, allt medan den skrivs genom utgrävningar.
Min myndighetspost inloggning

Sweden Lindell M (2001) Utgrävningar i Uppåkra – en översiktlig beskrivning av. Uppåkra är en plats som är svår att jämföra med någon annan historisk plats. ambitionerna att få till stånd omfattande arkeologiska utgrävningar på platsen,  Under ett stort antal år har sedan, tack vare forskaren Gad Rausings ekonomiska bidrag, omfattande utgrävningar ägt rum i Uppåkra. Resultaten har helt skrivit  Uppåkra kyrka ligger på samma plats där en tidigare medeltida kyrka låg, och vid utgrävningar i koret i slutet av 1990-talet påträffades under de medeltida  De menar att kulten bedrevs utomhus i heliga lundar. Men vid en utgrävning i Uppåkra hittades stolphål och väggrännor (nedgrävning längs vägglinjen) efter ett  Destination Lunds turistinformation och broschyr om järnålders- och vikingastaden Uppåkra.

Skulle glaspärlorna kunna utgöra ännu ett material som visade på likheter mellan dem? 2019-12-31 Sedan 1996 pågår arkeologiska utgrävningar av fornminnesområdet Uppåkra i Staffanstorps kommun. Under boplatsen Uppåkras storhetstid var Skåne indelat i regioner, geografiskt avgränsade områden med viktiga, gemensamma funktioner. I Uppåkra bedrevs specialiserat hantverk, både för … Stora Uppåkra by framkom boplatslämningar av betydande mäktighet. Undersökningen om­ fattade utgrävning av begränsade ytor och ett fåtal provgropar samt dokumentation av schak­ ten för gårdshusens fundamentsrännor.
Dansk lakrits shot

Vendelstidsdagarna 123 294 52 10. BANKGIRO. Sparbanken Skåne 4978847 Vi går på djupet i Uppåkra med olika teman dagligen utifrån ”Arkeologens val”. För den kunskapstörstande besökaren.

Skandinaviens största järnåldersbosättning kartläggs. Från vänster Stella Macheridis, Sofie Jönsson, Cathrine Andersson och utgrävningsledarna Bengt Söderberg och Birgitta Piltz Williams. Dåtida maktcentret Uppåkra. Under den skandinaviska järnåldern låg en av de största centralplatserna i Uppåkra, fem kilometer söder om dagens Lund. Här bodde regionens makthavare i över tusen års tid – från 100 f. Kr till 1 000 e.Kr. Fynd av mer än 28 000 metallföremål berättar om ett livfullt centra för handel, religion och Utgrävningarna i gång efter rekordsommar Nu har höstens utgrävningar vid Uppåkra Arkeologiska Center börjat.
Tyskland export


Uppåkra – Wikipedia

På medeltidsmuseet kommer arkeologidagen innebära att du kan titta på fynd från utgrävningarna vid Slussen.

PDF EN JÄRNÅLDERSSTAD PÅ SLÄTTEN Uppåkra i Skåne

Seminariegrävningen av arkeologer från Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, hösten 2017. Filmat 19-20 september. 2017-10-07 Nu har höstens utgrävningar vid Uppåkra Arkeologiska Center börjat. Det är studenter i arkeologi som börjar terminen med tre veckors seminarieutgrävning.

Vi går på djupet i Uppåkra med olika teman dagligen utifrån ”Arkeologens val”. För den kunskapstörstande besökaren. Under de dagar då grävning pågår * besöker vi utgrävningsområdet. Mord och mordbrand. De arkeologiska utgrävningarna vid Uppåkra utanför Lund avslöjar en blodig historia för tusen år sedan. Med hjälp av polisen har arkeologerna avslöjat våld och stridigheter vid den gamla kultplatsen.