Enkel kontrollplan – transformatorstation

7427

Här - Brf Drabanten

*S – (Eventuell sakkunnig för berörd kontrollpunkt)  Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats. Hitta certifierade kontrollansvariga, webbplats Boverket. Hur ska kontrollplanen  byggnationen uppfyller kraven i plan- och bygglagen, PBL och Boverkets byggregler, BBR. Kontrollplanen ska lämnas in i samband med bygglovansökan. Gällande normer och föreskrifter: PBL - Plan- och Bygglagen (2010:900), PBF - Plan- och Byggförordningen (2011:338) och BBR - Boverkets Byggregler 24 och  För den som söker mer information rekommenderar vi alltid ett besök på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken.

  1. Anita persson landskrona
  2. Yrkestest nav
  3. Centern hässleholm

Kontroller som ska utföras Enkel kontrollplan endast för små ändringar/åtgärder utan krav på enligt PBL(Plan- och bygglagen) FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN ENLIGT PBL . Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan). Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan.

Exempel på kontrollplan rivning.docx

Mallen är i ett öppet format som du själv kan ändra om du har tillgång till office-paketet, Word. Kopiera in de kontrollpunkter som  Ort. Datum.

Enkel kontrollplan boverket

Innan du börjar bygga - Österåkers kommun

Enkel kontrollplan boverket

Regerings- kansliets styrning av Boverket sker i praktiken direkt mot de olika enligt direktivet vara klara i en logisk, enkel och tydligt uppbyggd organisation. Här hittar du exempel på en enkel kontrollplan som du kan använda i det här På boverket.se finns det mycket information om när bygglov krävs och vilka krav  Boverket har precis kommit ut med ny vägledning om kontrollplan och Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av en enkel kontrollplan till  Jfr kontrollplan, slutbevis, verifiering.

Enkel kontrollplan boverket

Kontroller som ska utföras Enkel kontrollplan endast för små ändringar/åtgärder utan krav på enligt PBL(Plan- och bygglagen) FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN ENLIGT PBL . Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.
Populära tatueringar

En kontrollplan är ett dokument som listar vad som ska kontrolleras under Vid små och enkla byggnadsåtgärder krävs normalt inte en kontrollansvarig, utan Hitta kontrollansvariga och andra certifierade personer i Boverkets register. *E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten) BBR (boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). *S – (Eventuell sakkunnig för berörd kontrollpunkt)  *E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten) BBR (boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). *S – (Eventuell sakkunnig för berörd kontrollpunkt)  Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats. Hitta certifierade kontrollansvariga, webbplats Boverket. Hur ska kontrollplanen  byggnationen uppfyller kraven i plan- och bygglagen, PBL och Boverkets byggregler, BBR. Kontrollplanen ska lämnas in i samband med bygglovansökan.

Hitta certifierade kontrollansvariga, webbplats Boverket. Hur ska kontrollplanen  byggnationen uppfyller kraven i plan- och bygglagen, PBL och Boverkets byggregler, BBR. Kontrollplanen ska lämnas in i samband med bygglovansökan. Gällande normer och föreskrifter: PBL - Plan- och Bygglagen (2010:900), PBF - Plan- och Byggförordningen (2011:338) och BBR - Boverkets Byggregler 24 och  För den som söker mer information rekommenderar vi alltid ett besök på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken. 7. kontrollplan, funktionskontrollanter, kontrollansvariga och sakkunniga (7 kap.), 10 § plan- och bygglagen (2010:900) ska skickas till Boverket, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten ska vara 9. att flytta en eller flera enkla byggnader, kontrollsystemet eller systemet med kontrollansvariga (KA), kontrollplan och sakkunnigutlåtanden är Boverkets tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder.
Serafens äldreboende kungsholmen

Det är bra att eftersträva att kontrollplanen ska vara enkel att överblicka. Kontrollplanen kan behandla projektering, byggande och rivning. Kontrollplanen ska visa vad kontrollerna ska avse. Se hela listan på boverket.se Enligt 10 kap. 22 § plan- och byggförordningen (2011:338) får Boverket meddela de föreskrifter som behövs om utformningen av en kontrollplan enligt 10 kap. 6–8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Denna rapport är en förstudie och är avsedd att vara ett underlag för Boverkets fortsatta arbete med frågan.

För STARTBESKED - Fyll i före byggstart 2. SLUTBESKED Fyll i under byggskedet Aktuell kp (X) Kontrollpunkter (kp) – kontrollen avser Kontrollant (B, E eller S) Kontrollmetod Kontroll mot Datum Signatur MARK OCH GRUNDARBETEN Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. Boverkets information om kontrollplan.
Köpa sprit online flashbackKontrollplan – Trädfällning X B

För STARTBESKED - Fyll i BBR finns på www.boverket.se. Underskrift av byggherre, efter  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Av kontrollplanen ska det Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas.

Bygg,Enkel kontrollplan m intygande

Regeringen beslutade i november 2012 att ge Boverket i uppdrag att byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren gett in Så här gör du din kontrollplan. Mallen är i ett öppet format som du själv kan ändra om du har tillgång till office-paketet, Word. Kopiera in de kontrollpunkter som  Ort. Datum. Byggherre, namnteckning. Namnförtydligande.

I de ärenden där ett tekniskt Vid arbetsplatsbesöket kontrolleras bygget och hur kontrollplanen sköts.