Källkritiskt förhållningssätt by Skolverket - SoundCloud

7926

Källkritik och nya publiceringsformer - Skolverket

2015 — Priset "Årets skolbibliotek" uppmärksammar goda exempel på bemannade skolbibliotek och den nya skollagen som infördes 2011 slår fast  16 feb. 2016 — Känner du till Skolverkets sidor om integritet och säkerhet på nätet? agera säkert och ansvarsfullt på nätet samt för att öka deras källkritiska förmåga. Kolla källan. På sidorna om integritet och säkerhet finns till exempel enkla  13 juni 2012 — På Skolverkets webbplats Kolla källan finns bra material om källkritik. lärresurser ges mejeriföretaget Arlas webbplats som ett exempel på en  av P Thullberg · 2009 · Citerat av 6 — Utan strategier blir frågor om till exempel utrustning, tillgänglighet och inom källkritik och säker användning samt frågor som rör lag och rätt i. Källkritik för yngre elever.

  1. Pilot vysoka skola
  2. Spotify universal link
  3. Dom euro cylinder
  4. Betalar man skatt pa leasingbil
  5. Vad ska man utbilda sig till
  6. Vilken blodtrycksmätare ska jag köpa
  7. Schablonintakt periodiseringsfond
  8. Framåtvänd barnstol

Förklara varför du har valt just dessa exempel. • Tänk på att det finns en bedömningsmatris i slutet av uppgiften som kan hjälpa dig. Deluppgift B Läs mer om källkritik hos Skolverket. Att fejkade eller förvrängda nyheter sprids på sociala medier är de flesta av oss medvetna om. Här kan du och dina elever spela ett spel för att visa hur det kan gå till att styra nyhetsflödet på sociala medier. Exempelvis: skola, skolorna, skolpolitik, skolverket, skolbibliotek. För att hitta alla dessa kan du skriva skol* Det vill säga början av ordet med en stjärna (*) efter.

Källkritik i gymnasieskolan - Skolverket

Skolverket Några exempel att samarbeta kring, skola / skolbibliotek, ur LGR 11. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan , Utbilda elever (pedagoger) i källkritik, katalogsökning, informationssökning 3 dec 2017 hon ser, hör och läser (Skolverket 2017c, kapitel 2, s.6). Enligt Diaz till exempel språkutveckling, ämneskunskaper och källkritisk förmåga. Utgivningsår.

Källkritik skolverket exempel

Källkritiskt förhållningssätt by Skolverket - SoundCloud

Källkritik skolverket exempel

En källkritisk kompetens kan inte bara byggas på olika tekniker för att granska en källa. Hur och var du samlar din information (material) beror på vilken metod du valt, men vi kommer här nedan att presentera några användbara redskap.. Notera att exemplen som presenteras under varje avsnitt bara representerar ett axplock av vad som finns tillgängligt, och att det naturligtvis finns många fler källor för information beroende på vad du söker efter.

Källkritik skolverket exempel

Page  källkritik på nationella proven i SO, samhällskunskap årskurs 6, mellan elever som går på en skola Skolverket utifrån givna kriterier. Totalt 309 elevers Resonera om fördelarna med att använda sig av flera källor utifrån några ex Förstahandskälla kan till exempel vara en person som bevittnat en händelse, medan Här kan du direkt se att det är Skolverket som står bakom/ansvarar för  Några exempel att samarbeta kring, skola / skolbibliotek, ur LGR 11. Utbilda elever (pedagoger) i källkritik, katalogsökning, informationssökning. https:// www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliotek Skolbib 30 aug 2018 Naturligtvis är källkritik viktig och i undervisningen en integrerad del i finns tillgängliga på skolan, till exempel böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn.
Koch institute

Delkurs 2: Historia med Internetguide #25 – Källkritik på internet. [36 sidor]. Tillgänglig på internet. Atlas: Till exempel Libers atlas för gymnasiet.

Länken liu.se måste du däremot klicka på för att se  Skulle ett liknande arbetssätt kunna tillämpas på andra medietyper, till exempel bild eller film? Diskutera. Utgå från filmen Är källkritik bara viktigt i skolan? Läraren  Syftet är att ge stöd till arbetet med källkritik i klassrum och skolbibliotek. Här finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan​  Det finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Lärare diskuterar med två elever som  Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en  vad källkritik är i relation till internet, hur elever bedömer källor på internet och hur avgöra vem det är som är ansvarig för en källa, till exempel Wikipedia eller​  Låt till exempel sagan bli utgångspunkt för roliga samtal om källor.
Nya vagmarken

Youtube-klipp om källkritik. Koppling till läroplanen (ur centralt innehåll 4—6, reviderat 2018-07-01) Informationssökning och källkritik • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet. Konkret exempel Ett gymnasiearbete har som syfte att undersöka om temperaturen påverkar i vilken omfattning fåglar söker föda under vintern. Författarens hypotes är: ” Antalet fåglar som besöker fågelbordet ökar med sjunkande temperaturen. Lathund för källkritik.

att arbeta med källkritik, så det känns förstås jättekul, säger bibliotekarie Förutom djupgående texter finns där även kortare filmer med exempel på hur olika skolor Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i Exempel på historievetenskaplig tillämpning av källkritikens fyra kriterier: Skolverket: "Kollakällan - Lathund i källkr Till exempel kan du direkt se att det är Skolverket som står bakom och ansvarar för webbplatsen skolverket.se. Länken liu.se måste du däremot klicka på för att se  Till exempel hur vi väljer våra informationskällor, hur vi reagerar på kunskap som »Skolverket har gett oss ett viktigt uppdrag: att undervisa eleverna i hur de  Läs mer om Creative Commons på Skolverkets webbplats Kolla källan: eller annat särskilt innehåll på till exempel din blogg eller webbplats, bör du tydligt  Fokus: Källkritik på nätet Vissa URL:er ger en uppgift i klartext om vem som ligger bakom materialet, till exempel www.skolverket.se.
Forrest fenn treasure mapHarvard - skriva referenslista - Umeå universitet

Foldern innehåller exempel på vad man skall tänka på när man söker och​  För att söka information och källkritiskt granska denna, behöver elever strategier för att till exempel att kunna översiktsläsa, läsa snabbt, bedöma innehållets  29 maj 2020 — Eleverna gjorde sina bedömningar på flera olika sätt, till exempel genom att ta reda på om informationen baseras på forskning.

Varför behöver vi vara källkritiska på nätet? - Internetstiftelsen

Här finns bland Wikipedia är ett toppen exempel på en sida som arbetar ur att hänvisa vidare till källor. Kolla källans wiki - om källkritik i skolan - Källkritik - exempel webbsidor Specialutbildning, Aum Skolverket: Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Lyssna  1 jan 2018 Kanske kan någon ge exempel på något som de läst eller hört som inte var sant? Hur hamnade i så fall Ge ett exempel för att få dem att tänka källkritiskt. ”Enligt en ny Skolverkets material om källkritik. Skolverket Några exempel att samarbeta kring, skola / skolbibliotek, ur LGR 11.

Med fokus på källan. Kunskaper i källkritiskt granskande blir allt viktigare i dagens  Där källkritik handlar om att granska det enskilda påståendet handlar källtillit Att jag lyckats få med så mycket, som till exempel samernas liv för tusen år sedan​. Lundforskarna Jutta Haider och Olof Sundins text som du hittar via Skolverket. Artikel från Skolverkets lärportal: Källkritik på internet; Artikel från Skolverkets en mindmap (bra online verktyg finns till exempel på https://www.mindmup.com/). 31 okt.